รพ.จุฬาลงกรณ์ พบบุคลากรติดเชื้อโควิด-19 ปิดโรงอาหารตรวจหาเชื้อพนักงาน

(10 ม.ค. 64) ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ประกาศเรื่องการปิดให้บริการโรงอาหารตึกไผ่สิงโตและศูนย์อาหาร ฬ Bistro เนื่องด้วยมีบุคลากรในสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้ตรวจพบเชื้อโควิด-19 จากการใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันในพื้นที่ จ.อ่างทอง และมีประวัติเข้ามาทำงานภายในพื้นที่ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในช่วงวันที่ 4-8 ม.ค. 64 และตรวจพบว่าติดเชื้อในวันที่ 9 ม.ค. 64

ผลจากการสอบสวนโรคมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ทำงานใกล้ชิด จำนวน 24 ราย ขณะนี้ทั้งหมดมีอาการปกติ ได้รับการตรวจหาเชื้อและให้แยกตัวแล้วตั้งแต่วันที่ 10 ม.ค. 64 และเนื่องจากผู้ป่วยมีประวัติเข้าไปใช้บริการในโรงอาหารและศูนย์อาหารต่างๆ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัย ทางโรงพยาบาลจึงขอปิดให้บริการโรงอาหารตึกไผ่สิงโต และศูนย์อาหาร ฬ Bistro ในวันจันทร์ ที่ 11 ม.ค. 64 เพื่อให้พนักงานในโรงอาหารมารับการตรวจเชื้อและทำความสะอาดภายในพื้นที่ ก่อนจะเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 12 ม.ค. 64

ความเห็นถูกปิด