รบ.ยืนยัน ไทยพร้อมรับ นทท.อินเดีย-ไต้หวัน ตามนโยบายฟรีวีซ่า เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

โฆษกรัฐบาล เผยไทยเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกนทท.อินเดีย-ไต้หวันตามนโยบาย Visa Free มั่นใจกระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้เตรียมความพร้อม ประสานงานการทำงานแบบบูรณาการ รองรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียและไต้หวัน ตามนโยบาย Visa Free ที่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวทั้ง 2 สัญชาติพำนักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรไทยได้ไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 พ.ย.66-10 พ.ค.67 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือน

โดยนโยบายวีซ่าฟรี (Visa Free) จะอำนวยความสะดวกและสร้างแรงจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียและไต้หวันให้เดินทางมายังประเทศไทย ซึ่งตรงกับช่วงฤดูการท่องเที่ยวของชาวอินเดียและไต้หวัน พร้อมทั้งกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทยช่วงปี66-67 ในขณะเดียวกันรัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการร่วม (Single Command Center)

เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานร่วมของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักท่องเที่ยวในท่าอากาศยานทุกขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย และถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะมีการเก็บบันทึกข้อมูลการให้บริการด้วยภาพถ่ายกล้องวงจรปิด เพื่อติดตามการให้บริการและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อประกอบการพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการร่วมกันเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งสองสัญชาติในช่วงเวลาการดำเนินงานของนโยบายวีซ่าฟรี

ในเบื้องต้นกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรองรับการเดินทางของผู้โดยสารทั้งสองสัญชาติ ด้วยการเตรียมความพร้อมในท่าอากาศยานต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเตรียมความพร้อมต่อการเดินทางภายในกรุงเทพฯ การเดินทางไปต่างจังหวัดทางรถไฟและรถโดยสาร และการเดินทางภายในต่างจังหวัด และการเตรียมความพร้อมสำหรับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวทางน้ำด้วย

ทั้งนี้นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาศักยภาพ และโอกาส สนับสนุนการเติบโตอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยรัฐบาลและกระทรวงที่เกี่ยวข้องพร้อมดำเนินมาตรการเบื้องต้นจะบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตั้งแต่เดินทางเข้าสู่ประเทศ ตลอดจนเดินทางกลับออกจากประเทศไทย ให้มีความสะดวกรวดเร็ว ไม่แออัด และมีประสิทธิภาพ

ความเห็นถูกปิด