รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สั่งปลดชุดปฏิบัติงาน-เตือนผู้ควบคุมงาน หลังสะเก็ดไฟร่วงถนน

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สั่งปลดชุดปฏิบัติงาน-เตือนผู้ควบคุมงาน หลังสะเก็ดไฟร่วงถนนตกใส่รถที่สัญจรผ่าน

จากกรณีที่มีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอ พบสะเก็ดไฟตกลงมาจากบริเวณใต้สะพานข้ามแยกบางกะปิ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ย่านบางกะปิ ในช่วงค่ำของวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 โดยไม่มีอุปกรณ์ป้องกันใด ๆ นั้น

โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ ชี้แจงว่า จากการตรวจสอบเหตุการณ์ข้างต้น พบว่า สะเก็ดไฟดังกล่าวเกิดจากการเชื่อมเหล็กขอบสะพานข้ามแยกบางกะปิ ในโครงการปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ – เสรีไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ

ทั้งนี้ โครงการฯ ได้พิจารณาลงโทษส่วนงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ปฏิบัติงานชุดดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่โดยทันที พร้อมทั้งออกใบเตือนผู้ควบคุมงานที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ จนทำให้เกิดผลกระทบแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน และเพื่อมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีก

โดยเฉพาะในส่วนของการดำเนินงานเชื่อมเหล็กขอบสะพานข้ามแยกบางกะปินั้น จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันในระหว่างดำเนินงาน โดยใช้ผ้าใบกันสะเก็ดไฟและทำถาดรองกั้นสะเก็ดไฟตกหล่น รวมถึงให้มีการเพิ่มจำนวนเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย (Safety) เพื่อคอยตรวจสอบ และกวดขันการทำงานให้มากยิ่งขึ้น ตลอดจนกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเข้มงวดและจริงจัง

สำหรับการปรับปรุงสะพานข้ามแยกบางกะปิ ตามแผนงาน มีกำหนดแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้งาน ฝั่งขาออกในเดือนสิงหาคม 2566 และฝั่งขาเข้าในเดือนกันยายน 2566

ความเห็นถูกปิด