รถเก็บของเก่าสุดแปลก เจ้าของเผยบวชมา 29 ปี อยากออกมาผจญภัยในโลกกว้าง

รถเก็บของเก่าสุดแปลก เจ้าของเผยบวชมา 29 ปี อยากออกมาผจญภัยในโลกกว้าง  รถเก็บของเก่า แปลกสุดและรกสุดไม่เหมือนใครที่จังหวัดพิษณุโลก เจ้าของเผยบวชเป็นพระมา 29 ปี อยากออกมาผจญภัยในโลกกว้าง ยึดอาชีพสุจริตหาเลี้ยงตนเอง ด้วยการเก็บขยะขาย ใครอยากได้ขยะก็แจก

ความเห็นถูกปิด