มีผลแล้ว! แต่งตั้ง “ไฮโซแม็ก-ธนันท์วรุตม์ ลิ้มทรงพรต” นั่งที่ปรึกษา รมช.มหาดไทย

ก.มหาดไทย แต่งตั้ง “ธนันท์วรุตม์ ลิ้มทรงพรต” นั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

กระทรวงมหาดไทย ประกาศแต่งตั้ง “ธนันท์วรุตม์ ลิ้มทรงพรต” เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย “เกรียง กัลป์ตินันท์” มีผล 30 ต.ค. 2566

วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานจากกระทรวงมหาดไทยว่ากระทรวงมหาดไทยเผยแพร่คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ 2822/2566 ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เรื่องแต่งตั้งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ เพื่อให้การบริหารราชการ ในอำนาจหน้าที่ ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บังเกิดประโยชน์แก่งานราชการโดยรวมยิ่งขึ้น โดยแต่งตั้งให้นายธนันท์วรุตม์ ลิ้มทรงพรต ดำรงตำแหน่งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

โดยมีหน้าที่ให้คำปรึกษาเสนอความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามนโยบาย ข้อสั่งการและปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สั่ง ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566

นายเกรียง กัลป์ตินันท์ รมช.มหาดไทย

ความเห็นถูกปิด