“พิธา” แซะนายกฯ ดันไทยเป็นศูนย์กลางการบิน ถามกลับ “ทำเพื่อใคร”

“พิธา”ตั้งแง่ นายกฯดันไทยศูนย์กลางการบิน ถามกลับทำเพื่อใคร แซะมีสนามบินเยอะๆ ไม่ใช่จะกลายเป็นฮับ ต้องมีการลงรายละเอียด

นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส.บัญชีรายชื่อ และที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายกรัฐมนตรีแถลงให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินว่า ภาพรวมถือเป็นเรื่องดี แต่ต้องคิดว่าทำเพื่อใคร ถ้าทำให้แค่นายทุน ชาวต่างชาติ มีคนมาลงทุนมากมาย แต่ไม่เคยไหลลงมาสู่แรงงานไทย หรือคนในพื้นที่ไม่มีโอกาสได้ขึ้นเครื่องบิน ถ้ายังมีปัญหาเรื่องที่ดิน

ทั้งนี้ หากเป็นฮับที่ยั่งยืนได้ ต้องเป็นพื้นที่ที่มีสาธารณูปโภคครบครัน ประชาชนได้รับการลงทุน มีงานทำ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี ถึงจะเป็นฮับที่น่าสนใจ ไม่ใช่ว่า สร้างสนามบิน สร้างทางแล้วความเจริญมา แต่ต้องสร้างความเจริญก่อนแล้วทางจะมาจึงเป็นคนละวิธีคิดกัน

ส่วนที่นายกรัฐมนตรีตั้งเป้าให้สนามบินสุวรรณภูมิ ติด 1 ใน 20 อันดับของโลกนั้น มองว่า เป็นเรื่องดีเช่นกันและน่าจะทำได้ แต่เท่าที่เคยประชุมกับสมาคมสายการบินต่างๆ พบว่า ตลอด 10 ปีที่ผ่านมาไทยสูญเสียเส้นทางสายการบินเยอะพอสมควรไปให้สิงคโปร์ ดังนั้น อยู่ที่การบริหารจัดการ การทูตเชิงรุก ที่จะทำให้ IATA (สมาคมขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างประเทศ) กลับมาอยู่ที่ประเทศไทย เพราะเข้าใจ สิงคโปร์สู้ขาดใจ แต่ของไทยไม่ได้ดูแลถึงขั้นนั้น ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า ถ้าเรามีสนามบินเยอะๆ จะกลายเป็นฮับด้วยปริมาณ ดังนั้น ต้องมีการลงรายละเอียด

ความเห็นถูกปิด