ผู้ว่าฯ ชัชชาติ พายเรือคายัคเก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยา ในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันนี้ (5 มิ.ย. 65) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร​ เป็นประธานรวมพลร่วมทำกิจกรรมรณรงค์​เก็บขยะในแม่น้ำเจ้าพระยาและปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2565​

นายชัชชาติ กล่าวว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติ (UN) กำหนดให้เป็นวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ปีนี้เป็นแนวคิดรณรงค์ภายใต้หัวข้อ #OnlyOneEarth ตามที่ทราบกันว่าในกาแลกซี่มีดวงดาวเป็นพันล้านดวง แต่โลกมีใบเดียว ดังนั้นเราจึงต้องรักษาไว้

แต่หากเราพูดว่าโลกก็จะดูใหญ่ไป ตนจึงพูดถึง Only One Bangkok คือมีแค่กรุงเทพฯ เดียว มีแค่เขตเดียว ย่อยมาที่ชุมชนให้ได้เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากขึ้น เพื่อส่งต่อสิ่งแวดล้อมให้แก่ลูกหลานที่เกิดขึ้นในวันนี้ที่ยังต้องอยู่ในกรุงเทพฯ เดียวนี้ต่อไป

ซึ่งตามนโยบายของตน ที่มีเป้าหมายว่าภายในปี 2030 จะต้องลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (Net zero) รวมถึงนโยบายปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นจะต้องสำเร็จภายใน 4 ปี

ทั้งนี้ กทม. ไม่มีทางสำเร็จได้หากไม่ได้ความร่วมมือจากประชาชนดังนั้นจึงต้องกระตุ้นความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายชุมชนและประชาชน โดยมี กทม.เป็นผู้นำ

ผู้สื่อข่าวถามถึงแนวทางนโยบายลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ นายชัชชาติ กล่าวว่า ตามแนวคิดการหักล้างก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ให้ได้ กทม. ต้องร่วมกับองค์กรมหาชนเป็นองค์กรก๊าซเรือนกระจก โดยอย่างน้อยปี2030 กทม.ต้องเป็นศูนย์ด้วยการจัดการ 4 ปัจจัยในกรุงเทพมหานคร คือ

1.การขนส่งคมนาคม ที่คิดเป็น 30% ฉะนั้น กทม. เป็นตัวอย่างในการลดการใช้การสันดาบภายในด้วยการใช้พลังงานสะอาด พร้อมส่งเสริมระบบนิเวศรถไฟฟ้า กทม.เองต้องเริ่มใช้รถพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นแต่ต้องดูเรื่องต้นทุนด้วย

2.ลดการใช้พลังงานในอาคาร​

3.การกำจัดขยะ เพราะการฝังกลบจะปล่อยก๊าซมีเทน ในอนาคตจึงมีแผนการแยกขยะเพื่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด การบำบัดน้ำเสียในคลอง ซึ่งปลัด กทม.มีแนวคิดติดตั้งเครื่องดักไขมันในชุมชนคู่กับการทำบ่อบำบัดน้ำเสียรวมด้วย

4.ปลูกต้นไม้ ซึ่งเป้าหมาย 1 ล้านต้นใน 4 ปีเราจะต้องขอความร่วมมือจากภาคเอกชนและทุกภาคส่วน เช่น ให้วันอาทิตย์เป็นวันปลูกต้นไม้ เพื่อให้เกิดพื้นที่สีเขียวตามนโยบายสวนสาธารณะ 15 นาที ทั้งหมดนี้จึงเป็นแนวทางของนโยบายดังกล่าว

หลังจากนั้น นายชัชชาติ ได้ปล่อยขบวนเรือเก็บขยะจำนวน 50 ลำ จากนั้น ก่อนลงพายเรือคายัคสีแดงหมายเลข 05 เพื่อสำรวจขยะบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นเวลากว่า 30 นาที เนื่องจากไม่มีขยะในแม่น้ำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างที่นายชัชชาติลงเรือเก็บขยะอยู่ ก็มีประชาชนแจ้งข้อมูลกับนายชัชชาติว่า เมื่อวานนี้ (4 มิถุนายน) ยังมีขยะอยู่เลย เพราะท่านผู้ว่าฯ มาก็ไม่มีขยะแล้ว ซึ่งนายชัชชาติกล่าวว่า “ไม่เป็นไร วันนี้ไม่มีขยะก็ดีแล้ว เดี๋ยวเราก็ช่วยกันดูแล”

ความเห็นถูกปิด