ผัวเมียมหาเศรษฐี เตรียมละทางโลก สละทรัพย์สมบัติ 883 ล้าน โปรยเงินแจกชาวบ้าน

ผัวเมียมหาเศรษฐี เตรียมละทางโลก สละทรัพย์สมบัติ 883 ล้าน โปรยเงินแจกชาวบ้าน  ผัวเมียมหาเศรษฐี เตรียมละทางโลก สละทรัพย์สมบัติทั้งหมด 883 ล้านบาท ขึ้นรถแห่โปรยเงินแจกทานชาวบ้าน

ความเห็นถูกปิด