“ป๋อ ณัฐวุฒิ” เล่านาทีรู้ข่าว “เป้า ปรปักษ์” ป่วยหนัก ปลงจนเลิกรักษา ได้แต่ตระเวนขับรถไหว้พระ

"ป๋อ ณัฐวุฒิ" เล่านาทีรู้ข่าว "เป้า ปรปักษ์" ป่วยหนัก ปลงจนเลิกรักษา ได้แต่ตระเวนขับรถไหว้พระ  ผมอยากปลูกดอกไม้ในโซเชียล คือทุกคนก็ทำหน้าที่ในพื้นที่ของตัวเอง ตูนเขาช่วยคนด้วยการวิ่ง ป๋อก็ช่วยคนด้วยการไลฟ์

ความเห็นถูกปิด