“ปิยบุตร” ชูจุดขายพรรคก้าวไกล พรรคเดียวกล้าลบล้างผลพวงรัฐประหาร

“ปิยบุตร” ลุยช่วยหาเสียงก้าวไกลอีสาน ชู 300 นโยบายครอบคลุมทุกเรื่อง ทุกคน ทุกภาค ชูจุดขาย เป็นพรรคเดียวที่กล้าลบล้างผลพวงรัฐประหารอย่างแท้จริง

นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้าและผู้ช่วยหาเสียงพรรคก้าวไกล เดินสายหาเสียงภาคอีสาน โดยมีจังหวัดหนองคาย เขต 2 ของแสวง ราชพลแสน และเขต 3 ของจริวัฒน์ ตัณฑรัตน์ เป็นจุดเริ่มต้น ทั้งยังกล่าวว่า “แม้สิทธิทางการเมืองของตนจะถูกตัดได้ แต่ความผูกพันกับพี่น้องหนองคายตัดไม่ได้”

นายปิยบุตร ชูว่า นโยบายทั้ง 300 นโยบายของพรรคก้าวไกลเป็นนโยบายที่ครอบคลุมทุกเรื่อง ทุกคน ทุกภาค เพราะถูกคิดโดยมีคนส่วนใหญ่เป็นหลัก โดยในพื้นที่อีสานและหนองคาย นโยบายกระจายอำนาจและนโยบายเกษตร จะมีบทบาทพลิกโฉมชีวิตของประชาชนอย่างมีนัยยะสำคัญ เช่น การจัดให้มีรถเมล์ไฟฟ้า (EV)

ซึ่งจะทำให้ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะอย่างทั่วถึง ทั้งยังไม่ก่อให้เกิดมลพิษฝุ่นควันอย่างที่เป็นปัญหาในทุกวันนี้ อีกทั้งทำให้เกิดงานจากอุตสาหกรรมประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ให้แก่พี่น้องในภาคอีสาน ปิยบุตร ยังขยายความต่อว่า นโยบายขนส่งสาธารณะของก้าวไกล ยังช่วยลดภาวะหนี้สินของประชาชน เพราะเมื่อมีขนส่งสาธารณะแล้ว ความจำเป็นที่จะต้องครอบครองรถส่วนตัวก็จะลดลง

ส่วนนโยบายสวัสดิการของก้าวไกล ก็เป็นสวัสดิการที่ครบวงจร ตั้งแต่เกิดจนตาย โดยเด็กแรกเกิดจะได้ของขวัญแรกเกิด 3,000 บาท ให้พ่อ-แม่ซื้อสิ่งของจำเป็นในการเลี้ยงลูก ส่วนผู้สูงอายุก็จะได้รับเงินผู้สูงวัยเดือนละ 3,000 บาท และนโยบายช่วยให้เกษตรกรได้มีที่ดินเป็นของตัวเอง จากการพิสูจน์สิทธิ์ใหม่ แปลงที่ดิน ส.ป.ก. ให้เป็นโฉนด เพื่อให้ประชาชนได้มีที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ หรือในกรณีที่เกษตรกรสูงวัย (60 ปีขึ้นไป) มีการชำระหนี้ได้ถึงครึ่งหนึ่งของหนี้ปัจจุบันที่มีอยู่แล้ว ก็จะมีการช่วยยกหนี้ที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งให้

นายปิยบุตรยังย้ำว่า พรรคก้าวไกลเป็นพรรคการเมืองเดียวที่กล้าลบล้างผลพวงรัฐประหารอย่างแท้จริง โดยความจำเป็นในการลบล้างผลพวงรัฐประหารก็เป็นไปเพื่อป้องกันการรัฐประหาร และทำให้การนิรโทษกรรมตัวเองเป็นโมฆะ นำผู้ทำรัฐประหารมาลงโทษ ไม่เช่นนั้นประเทศไทยก็จะติดอยู่ในวงจรอุบาทว์อย่างที่เป็นมาไปเรื่อยๆ

ซึ่งความจริงจังในเรื่องนี้เป็นทั้งที่มาและหนึ่งในเป้าหมายของทั้งอดีตพรรคอนาคตใหม่และพรรคก้าวไกล เพราะรัฐบาลที่ผ่านมา แม้จะมีอำนาจอยู่ในมือ แต่ก็ไม่เคยมีใครดำเนินการเรื่องนี้แต่อย่างใด จนเกิดรัฐประหารอีกครั้งในปี 2557

“ก้าวไกลเป็นการเมืองแบบใหม่ ที่ทำเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ สนับสนุนคนธรรมดาเป็นให้ ส.ส. ไปดึงงบประมาณมากระจายจัดสรรให้คน 99 เปอร์เซ็นต์ สิ่งที่ประชาชนจะได้จากการเลือกก้าวไกลทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อ คือการเมืองดี ที่จะทำให้ปากท้องดี และจะทำให้เรามีอนาคตแบบใหม่ๆ ให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม”

ความเห็นถูกปิด