ปิยบุตร ฉะกลางรัฐสภา นโยบายรัฐเลื่อนลอย-โลเล-หลอกลวง ลั่น “ไม่มีแผนชัดเจน”

ปิยบุตร ฉะกลางรัฐสภา นโยบายรัฐเลื่อนลอย-โลเล-หลอกลวง ลั่น "ไม่มีแผนชัดเจน"  นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ ฉะนโยบายรัฐบาล เลื่อนลอย-โลเล-หลอกลวง คาดทำไม่ได้จริง

ความเห็นถูกปิด