ปารีณา รอด! ศาลฎีกาฯ ยกฟ้องยื่นทรัพย์สินเท็จ แค่จำสับสนไม่มีเจตนาปกปิด

ศาลฎีกา แผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง อ่านคำพิพากษาเมื่อวันศุกร์ (8 ก.ย.) ให้ยกฟ้องนางสาวปารีณา ไกรคุปต์ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) จ.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ คดีที่ถูกคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ยื่นฟ้องว่าจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเท็จ

ป.ป.ช. กล่าวหาว่านางสาวปารีณาระบุสัญญากู้ยืมเงินฉบับหนึ่งไว้ในบัญชีแสดงทรัพย์สินทั้งที่ตนไม่มีสิทธิในสัญญาฉบับดังกล่าว และปกปิดการครอบครองพระเครื่อง

ศาลเห็นว่า นางสาวปารีณาไม่มีเจตนาใส่สัญญากู้ยืมเงินเกิน เพราะสัญญาฉบับนี้เกิดขึ้นจากการที่นาย ป. ร้องขอเงินสนับสนุนในการหาเสียงเลือกตั้งจากนางสาวปารีณา ซึ่งนางสาวปารีณาโอนเงินให้ แต่ขอโฉนดที่ดินเป็นการค้ำประกัน พร้อมกับให้นาย ป. ทำสัญญากู้ยืม เพื่อให้คืนเงินที่ขอสนับสนุนไปในภายหลัง นางสาวปารีณาจึงเข้าใจโดยบริสุทธิ์ว่าตนมีสิทธิ์ในสัญญากู้ยืมเงินฉบับนี้

ส่วนพระเครื่องที่ระบุในบัญชีทรัพย์สินและไม่ตรงกับที่ครอบครองจริงนั้น ศาลเหห็นว่านางสาวปารีณาไม่มีเจตนาแสดงเท็จ เพราะคนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญและไม่มีความรู้เรื่องพระเค่องอาจแยกข้อแตกต่างไม่ได้

ความเห็นถูกปิด