ปั๊มเกาหลีใต้กร้าว! ไม่เติมน้ำมันให้รถญี่ปุ่น อู่ซ่อมรถเอาด้วย งดรับแบรนด์ปลาดิบ

ปั๊มเกาหลีใต้กร้าว! ไม่เติมน้ำมันให้รถญี่ปุ่น อู่ซ่อมรถเอาด้วย งดรับแบรนด์ปลาดิบ  ปั๊มน้ำมันเกาหลีใต้ประกาศไม่เติมน้ำมันให้รถญี่ปุ่น ขณะเดียวกันอู่ซ่อมรถทั่วประเทศก็ร่วมแคมเปญบอยคอตต์ญี่ปุ่น ด้วยการไม่รับซ่อมรถแบรนด์ปลาดิบ

ความเห็นถูกปิด