ประวัติ “หลวงพ่อล้าน” เกจิแนวหน้าแห่งปักษ์ใต้ ผู้เชี่ยวชาญคาถาต่อกระดูก

วันที่ 28 ธันวาคม 2566 พระครูเกษมจิตตาภิรักษ์ (หลวงพ่อล้าน เขมจิตฺโต) อายุ 90 ปี 7 เดือน พรรษา 63 เกจิอาจารย์ชื่อดังของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ละสังขารลงอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง

ประวัติ “หลวงพ่อล้าน”

หลวงพ่อล้าน เขมจิตโต หรือ พระครูเกษมจิตตาภิรักษ์ เป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดขนาย ต.บางงอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี มีความเชี่ยวชาญวิทยาคมเป็นที่เลื่องลือ ได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ระดับแนวหน้าแห่งปักษ์ใต้

พ่อหลวงล้าน มีนามเดิมว่า ล้าน สงนรินทร์ (แช่ฟุ้ง) เกิดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2476 ตรงกับวันจันทร์ แรม 7 ค่ำ เดือน 6 ปีระกา จุลศักราช 1295 ณ บ้านคลองเคี่ยม ต.บางงอน อ.พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี โยมบิดาชื่อ นายสุกปั้น และโยมมารดาชื่อ นางพร้อย สงนรินทร์ ครอบครัวมีพี่น้อง 7 คน ท่านเป็นบุตรคนที่ 2 ครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรรม

ชีวิตในวัยเด็กค่อนข้างลำบาก แต่ยังมีเวลาที่จะศึกษาเล่าเรียน เมื่ออายุ 7 ขวบ ได้เข้าศึกษาที่โรงเรียนวัดขนาย จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังจากนั้นได้ช่วยครอบครัวประกอบอาชีพทำนา และปลูกผักขาย ใช้ชีวิตในวัยหนุ่มด้วยการหาเลี้ยงครอบครัว

เมื่ออายุ 27 ปี เข้าพิธีอุปสมบท เมื่อปี พ.ศ.2503 ที่วัดขนาย โดยมีพระครูสถิตสันตคุณ (หลวงพ่อพัว) เจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิยม เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูพิทักษ์ธรรมสาร (หลวงพ่อพริ้ม) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูรัษฎารามคณิศร์ เจ้าคณะตำบลบางงอน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายานามทางธรรมว่า เขมจิตโต

ศึกษาในพระปริยัติธรรมอย่างมุ่งมั่น สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี–โท–เอก ก่อนหันไปศึกษาวิชาอักขระขอม ลงเลขยันต์ จากหลวงพ่อพริ้ม เจ้าอาวาสวัดขนายในขณะนั้น ซึ่งหลวงพ่อพริ้มก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากพระสมุห์รวย หตาโส อดีตเจ้าอาวาสรูปก่อนอีกทีหนึ่ง นอกจากนี้ ยังได้เรียนวิชาต่อกระดูกตำรับวัดขนาย โดยตรงจากหลวงพ่อพริ้ม ซึ่งสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น จนมีความเชี่ยวชาญได้นำวิชาที่ได้ร่ำเรียนมาใช้รักษาชาวบ้านที่ประสบอุบัติเหตุกระดูกหักให้หายเป็นปกติ

จึงเป็นที่กล่าวขานกันมากว่า “หากมีเหตุกระดูกหัก หรือกระดูกแตกให้นำคนเจ็บมาทำการรักษากับพ่อหลวงล้านที่วัดขนาย รับรองหายเป็นปกติทุกราย”

ลำดับงานปกครองและผลงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

  • ปี พ.ศ.2515 วันที่ 5 กรกฎาคม ขณะที่อายุ 39 ปี (พรรษา 12) ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นครูสอนพระปริยัติธรรมประจำสถานศึกษาวัดบางงอน
  • ปี พ.ศ.2517 สอบไล่ได้นักธรรมเอก สำนักเรียนวัดเกษมบำรุง
  • ปี พ.ศ.2518 เป็นพระวิปัสสนาจารย์ และได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็น พระสมุห์ล้าน เขมฺจิตฺโต
  • ปี พ.ศ.2532 ตรงกับวันที่ 30 มกราคม ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดขนาย ขณะที่ท่านมีอายุได้ 55 ปี พรรษาที่ 29
  • ปี พ.ศ.2540 ได้รับพระราชทานแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท (จร.ชท.) ในพระราชทินนามที่ พระครูเกษมจิตตาภิรักษ์
  • ปี พ.ศ.2548 ตรงกับวันที่ 1 มกราคม ขณะนั้นท่านอายุ 70 ปี พรรษาที่ 42 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลชั้นตรี (จต.ชต.)ในพระราชทินนามเดิมที่ พระครูเกษมจิตตาภิรักษ์ ปกครองวัดในสังกัดตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  • ปี พ.ศ.2556 ได้รับเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรชั้นโท (จต.ชท.) เจ้าคณะตำบลชั้นโท)ในราชทินนามเดิม

สำหรับวัตถุมงคลที่หลวงพ่อล้านได้จัดสร้างจนโด่งดัง คือ เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก หลังยันต์น้ำเต้า แต่ที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงอย่างกว้างขวาง คือ ตะกรุดผาลไถพลิกแผ่นดิน ที่หลวงพ่อล้านได้จัดสร้างจากผาลไถจริงที่ใช้ไถนา เอามาตัดเป็นชิ้นเล็กๆ ทำตะกรุด นำมาหลอมรวมกันตามสูตรที่เรียนมาจากครูบาอาจารย์ จนได้รับการยอมรับจากบรรดานักนิยมสะสมพระเครื่องวัตถุมงคล

ความเห็นถูกปิด