ประวัติ “สมศักดิ์ เทพสุทิน” กับบทบาท ส.ส. 10 สมัย ผู้ไม่เคยเป็น​ “ฝ่ายค้าน”

ประวัติ “สมศักดิ์ เทพสุทิน” กับบทบาท ส.ส. 10 สมัย ผู้ไม่เคยเป็น​ “ฝ่ายค้าน”  เปิดประวัติ “สมศักดิ์ เทพสุทิน” ผู้โลดแล่นในวงการการเมืองมานานกว่า 40 ปี เขาคือนักการเมืองผู้ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านเลย

ความเห็นถูกปิด