ประวัติ “ดร.เศรษฐพุฒิ” ผู้ว่าการแบงก์ชาติ หลังอุ๊งอิ๊ง ซัดเป็นปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ

ประวัติ “ดร.เศรษฐพุฒิ” ผู้ว่าการแบงก์ชาติ หลังอุ๊งอิ๊ง ซัดเป็นปัญหาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  เปิดประวัติ “ดร.เศรษฐพุฒิ” ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคือใคร?

ความเห็นถูกปิด