ประชาธิปไตยไทยร่วง 5 อันดับ! ดิ อีโคโนมิสต์ ให้คะแนนด้านการทำงานของรัฐบาลต่ำสุด

ดิ อีโคโนมิสต์ อินเทลลิเจนซ์ ยูนิต เผยดัชนีประชาธิปไตยของทุกประเทศบนโลกเมื่อช่วงที่ผ่านมาของสัปดาห์นี้ พบว่าประชาธิปไตยของไทยในปี 2563 มีอันดับลดลงถึง 5 อันดับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า มาอยู่ที่ 73 หรือในช่วงท้ายของประเทศกลุ่ม “ประชาธิปไตยที่มีตำหนิ” หรือเกือบจะหลุดไปอยู่กลุ่มประชาธิปไตยผสมอำนาจนิยม

ส่วนคะแนนเต็ม 10 ไทยได้อยู่ที่ 6.04 คะแนน และถ้าหากแบ่งคะแนนเป็นด้านต่างๆ ก็จะพบว่าด้านการทำงานของรัฐบาลเป็นด้านที่ไทยได้คะแนนต่ำสุด คือเพียง 5.00 คะแนน ส่วนด้านที่ได้สูงสุดคือด้านกระบวนการเลือกตั้งและความหลากหลาย ที่ 7.00 คะแนน

ประเทศ อันดับ กระบวนการเลือกตั้งและความหลากหลาย การทำงานของรัฐบาล การมีส่วนร่วมทางการเมือง วัฒนธรรมทางการเมือง เสรีภาพของประชาชน เฉลี่ย
ไทย 73 7.00 5.00 6.67 6.25 5.29 6.04

ส่วนสิงคโปร์อยู่ในอันดับที่ 74 ได้คะแนนรวมน้อยกว่าไทยเพียง 0.01 คะแนน หรือที่ 6.03 คะแนน

อาเซียนไร้ประชาธิปไตยเต็มใบ

หากมองเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศมาเลเซียอยู่ในอันดับที่ดีที่สุด คือ อันดับที่ 39 ของโลก ที่ 7.19 คะแนน ตามมาด้วยติมอร์เลสเต อันดับที่ 44 ที่ 7.06 คะแนน และฟิลิปปินส์ในอันดับที่  55 ที่ 6.65 คะแนน แต่ไม่มีประเทศใดอยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยสมบูรณ์สักประเทศเดียว

ประเทศ อันดับ คะแนน กลุ่ม
มาเลเซีย 39 7.19 ประชาธิปไตยมีตำหนิ
ติมอร์เลสเต* 44 7.06 ประชาธิปไตยมีตำหนิ
ฟิลิปปินส์ 55 6.65 ประชาธิปไตยมีตำหนิ
อินโดนีเซีย 64 6.30 ประชาธิปไตยมีตำหนิ
ไทย 73 6.04 ประชาธิปไตยมีตำหนิ
สิงคโปร์ 74 6.03 ประชาธิปไตยมีตำหนิ
กัมพูชา 130 3.10 อำนาจนิยม
เมียนมา 135 3.04 อำนาจนิยม
เวียดนาม 137 2.94 อำนาจนิยม
ลาว 161 0.59 อำนาจนิยม

*นอกกลุ่มอาเซียน 

ทวีปเอเชียมีเพียง 3 ประเทศและเขตการปกครองเท่านั้น ที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มประชาธิปไตยเต็มใบ คือ ไต้หวัน อันดับที่ 11 ของโลก ญี่ปุ่น อันดับที่ 21 และเกาหลีใต้ในอันดับที่ 23

ความเห็นถูกปิด