นายกฯ นำทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล “ในหลวง ร.9” เนื่องในวันนวมินทรมหาราช

นายกฯ นำ ครม.ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล “ในหลวงรัชกาลที่ 9” เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม ณ ท้องสนามหลวง

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และภริยา พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยมี สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ และพระสงฆ์จำนวน 10 รูป ประกอบพิธี จากนั้น เวลา 07.30 น. นายกรัฐมนตรีและภริยา พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี องคมนตรี ประธานรัฐสภา ประธานศาลฎีกา ประธานองค์กร อิสระและคู่สมรสร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยมีพระสงฆ์ 189 รูปรับบิณฑบาต

โดยในเวลา 08.30 น. นายกรัฐมนตรี วางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ และในเวลา 17.00 น. นายกรัฐมนตรีและภริยา เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช พุทธศักราช 2566 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

ทั้งนี้ รัฐบาลได้กำหนดให้งันที่ 13 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันนวมินทรมหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดิน ประกอบกับวันที่ 13 ตุลาคม 2556 จะเป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบรอบ 7 ปีหรือ “สัตตมวรรษ” ซึ่งวันนวมินทร์ทรามหาราช แปลว่า วันที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 ผู้ยิ่งใหญ่

นอกจากนี้ มีตัวแทนจากหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยงานราชการ รวมถึงบริษัทเอกชนต่างๆ เข้าร่วมใส่บาตรในวันนี้ด้วย อาทิ โครงการฯ สวนจิตรลดา โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ มูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน มูลนิธิไทยคม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย ขณะเดียวกัน คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานบริหาร กลุ่มเบญจจินดา (Benchachinda Group : BCG) และคุณจุฑามาศ เบญจรงคกุล ภรรยา เป็นตัวแทนบริษัทเบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมใส่บาตรด้วย

ความเห็นถูกปิด