ทั่วโลกติดโควิด-19 สะสม 71 ล้านคน ส่วนที่เมียนมาติดเชื้อเพิ่ม 1.3 พันคน

ทั่วโลกติดโควิด 71 ล้านคน เพิ่มขึ้น 679,755 คน – สหรัฐฯป่วยเพิ่มขึ้นกว่า 2.2 แสนคน ยอดสะสม 1.62 ล้านคน เมียนมาติดอีก 1,376 คน

เว็บไชต์ Worldometers รายงานสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2563 ช่วงเวลาประมาณ 07.45 น. ตามเวลาประเทศไทย พบมีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกรวม 71,396,986 ราย เพิ่มขึ้น 679,755 ราย เสียชีวิต 1,600,151 ราย เพิ่มขึ้น 12,083 ราย รักษากาย 49,584,24 ราย ประเทศที่พบรายงานผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

ประเทศ ติดเชื้อสะสม เสียชีวิต รักษาหาย
สหรัฐอเมริกา 16,276,061  302,609  9,471,212 
อินเดีย  9,826,031  142,618 9,321,249
บราซิล 6,836,313 180,453  5,954,745
รัสเซีย 2,597,711  45,893 2,059,840
ฝรั่งเศส 2,351,372  57,567  175,891 

ขณะที่ ประเทศเมียนมา อยู่ในลำดับที่ 69 มีผู้ติดเชื้อรวม 105,863 ราย เพิ่มขึ้น 1,376 ราย เสียชีวิต 2,220 ราย เพิ่มขึ้น 19 ราย รักษาหาย 84,338 ราย

ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 151 มีผู้ติดเชื้อ 4,180 ราย เพิ่มขึ้น 11 ราย เสียชีวิต 60 ราย รักษาหาย 3,903 ราย 

ความเห็นถูกปิด