ตับแทบพัง! หนุ่มเข้าห้องฉุกเฉิน เพราะ “เครื่องดื่มโปรด” ร้ายไม่แพ้แอลกอฮอล์-น้ำอัดลม

ตับแทบพัง! หนุ่มเข้าห้องฉุกเฉิน เพราะ "เครื่องดื่มโปรด" ร้ายไม่แพ้แอลกอฮอล์-น้ำอัดลม  รู้หรือไม่ว่า ไม่เพียงแอลกอฮอล์เท่านั้นที่ “ทำลายตับ” แต่เครื่องดื่มที่บริโภคกันอยู่ทุกวัน ก็อาจทำให้ตับถูกทำลายอย่างรุนแรงได้เช่นเดียวกัน

ความเห็นถูกปิด