ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “มาริษ เสงี่ยมพงษ์” นั่ง รมว.ต่างประเทศ แทนปานปรีย์

ด่วน! โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "มาริษ เสงี่ยมพงษ์" นั่ง รมว.ต่างประเทศ แทนปานปรีย์  โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “มาริษ เสงี่ยมพงษ์” นั่ง รมว.ต่างประเทศคนใหม่ แทนที่ปานปรีย์

ความเห็นถูกปิด