ด่วน! “ปูอัด ไชยามพวาน” ไม่รอด มติร่วม กก.บห.-สส. ขับพ้นพรรคก้าวไกล

การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล  และ สส.พรรค เพื่อพิจารณาขับ นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ หรือ ปูอัด สส.กทม. พรรคก้าวไกล ที่มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศทีมงานสาวทั้ง 3 ราย เป็นรอบที่ 2

เนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามข้อเสนอที่ทางคณะกรรมการบริหารพรรคภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่ง ที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าให้ขับนายไชยามพวานพ้นจากสมาชิกพรรค

ความเห็นถูกปิด