ด่วน! ครม.ไฟเขียวเยียวยา “เราชนะ” แจกคนละ 7,000 เปิดให้ลงทะเบียน 29 ม.ค.นี้

ที่ประชุม ครม. ไฟเขียวอนุมัติเยียวยาโควิดรอบใหม่ ภายใต้ชื่อโครงการ “เราชนะ” จ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 3,500 บาทรวม 2 เดือน คาดมีผู้ได้รับสิทธิ 31 ล้านคน เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน 29 ม.ค.นี้

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ (19 ม.ค.) มีมติเห็นชอบให้ดำเนินมาตราการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายใต้โครงการ “เราชนะ” ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยจะจ่ายเงินเยียวยาจำนวน 3,500 บาท เป็นเวลา 2 เดือน รวมเป็นเงิน 7,000 บาท ให้กับแรงงานที่อยู่นอกระบบ เช่น ผู้ประกอบอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องไม่เป็นผู้ที่มีเงินฝากอยู่ในบัญชีมากกว่าที่กำหนด รวมทั้งสิ้นประมาณ 31 ล้านคน และจะใช้งบประมาณราว 2.1 แสนล้านบาท

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2564

สำหรับผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาจะเป็นผู้อยู่ในอาชีพอิสระ เกษตรกร และผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐ รวมทั้งต้องเข้าหลักเณฑ์ ดังนี้

1. ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33

2. ไม่เป็นข้าราชการ และลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

3. ไม่เป็นผู้มีอาชีพอิสระแต่มีรายได้สูง

ความเห็นถูกปิด