ด่วน! กกต.มีมติ ส่งเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณา ยุบ “พรรคก้าวไกล”

วันนี้ 12 มี.ค. 67 นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. เผย ที่ประชุม กกต. มีมติเอกฉันท์ ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ให้พิจารณายุบพรรคก้าวไกล ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 และมาตรา 93 แล้ว

จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัย การกระทำของพรรคก้าวไกล มีพฤติการณ์ ใช้สิทธิเสรีภาพ เพื่อล้มล้างการปกครอง จากการเสนอแก้ไขและยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112

ทั้งนี้รายละเอียดจะมีการออกเอกสารข่าวแจ้ง ให้สื่อมวลชนทราบอีกครั้ง

ความเห็นถูกปิด