ดึกๆ มีคนเรียกรถที่สุสาน ไปถึงไม่เจอผู้โดยสาร แต่แชทบอก “อยู่บนรถแล้ว” คุยต่อยิ่งหลอน!

ดึกๆ มีคนเรียกรถที่สุสาน ไปถึงไม่เจอผู้โดยสาร แต่แชทบอก "อยู่บนรถแล้ว" คุยต่อยิ่งหลอน!  เจอแบบนี้เป็นใครก็หลอน แอปฯ แจ้งมีคนเรียกรถไปส่ง “สุสาน” โชเฟอร์มึนไปถึงจุดนัดไม่เจอใคร แต่ผู้โดยสารแชทมาบอกว่า “อยู่บนรถแล้ว”

ความเห็นถูกปิด