“ชาคริต แย้มนาม” ลองเป็นชาวสวนเต็มตัว ลงมือปลูกต้นทุเรียนเอง

"ชาคริต แย้มนาม" ลองเป็นชาวสวนเต็มตัว ลงมือปลูกต้นทุเรียนเอง  ชาคริต แย้มนาม ใช้วันหยุด 1 วัน ไปเป็นชาวสวนเต็มตัว พาลูกเมียไปปลูกทุเรียน อบอุ่นพร้อมหน้าพ่อแม่ลูก

ความเห็นถูกปิด