ชลน่าน คาดเสนอชื่อพิธาอาจต้องผ่านด่านลงมติก่อนว่าเป็นญัตติซ้ำหรือไม่

นายชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตอบคำถามสื่อมวลชนระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันอังคาร (18 ก.ค.) ว่าการเสนอชื่อนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี อีกครั้งในวันพุธ (19 ก.ค.) อาจต้องผ่านการลงมติจากสมาชิกรัฐสภาก่อนว่าเป็นญัตติซ้ำหรือไม่

“ข้อบังคับข้อ 41 บอกว่า ญัตติใดที่ตกไปแล้วเนี่ย จะเสนอญัตติที่มีหลักการทำนองเดียวกันขึ้นมาอีกไม่ได้ในสมัยประชุมเดียวกัน เว้นแต่เป็นญัตติที่ยังไม่ได้ลงคะแนนนะครับ เป็นไม่มีมติ หรือเป็นญัตติที่ท่านประธานฯ อนุญาต กรณีที่เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป” นายชลน่าน กล่าว

“เขาก็จะใช้ข้อเนี้ยนะครับบอกว่าญัตตินี้มันตกไปแล้ว ก็จะมีการลงมติกัน แน่นอนครับว่ามี 2 ฝ่าย อีกฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าญัตติไม่ตก ก็เป็นญัตติที่เสนอโต้แย้งกับญัตตินี้ว่ามันยังไม่ตก สามารถเสนอชื่อซ้ำได้ เพราะฉะนั้นสมาชิกก็มีความเห็น 2 ฟากฝั่งอย่างงี้ ก็จะมีการลงมตินะครับ”

หัวหน้าพรรคเพื่อไทย คาดการณ์ต่อไปว่า ถ้าหากอีกฝ่ายชนะหรือมีมติว่าญัตติที่เสนอชื่อนายพิธา เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นญัตติซ้ำ ญัตตินี้ก็จะตกไปไม่ต้องโหวต และประธานสภาผู้แทนราษฎรก็จะสั่งปิดการประชุม ส่วนกำหนดให้มาประชุมเลือกนายกรัฐมนตรีกันอีกครั้งขึ้นอยู่กับการประชุมระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการประสานงาน (วิป) 3 ฝ่าย

การเสนอชื่อนายพิธาเพื่อลงคะแนนขอความเห็นชอบจากรัฐสภาให้เป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อวันที่ 13 ก.ค. ไม่ประสบผลสำเร็จ โดยได้ความเห็นชอบ 324 คะแนน ต่อ 182 เสียง และมีสมาชิกงดออกเสียง 199 เสียง และไม่ลงมติอีก 44 เสียง แม้คะแนนเห็นชอบมากกว่าไม่เห็นชอบ แต่กลับไม่ถึงเกณฑ์ตั้งแต่ 376 เสียงหรือ 50% ของสมาชิกรัฐสภาทั้งหมดตามมาตรา 272 ของรัฐธรรมนูญ 2560

ความเห็นถูกปิด