ชมภาพหาดูยาก! หลวงพ่อโสธร ช่วงบ่มรัก ก่อนปิดทอง เพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น

ชมความงาม “หลวงพ่อโสธร” ช่วงบ่มรัก ก่อนปิดทอง เพียงแค่ 1 เดือนเท่านั้น หลังบูรณะองค์พระมีรอยกะเทาะแตกออก จนเห็นเนื้อใน

หลังจากต้นปีที่ผ่านมา กรมศิลปากร สำรวจสภาพองค์หลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูป ของวัดโสธรวรารามวรวิหาร ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า พระพุทธรูปมีรอยกะเทาะแตกออก จนเห็นเนื้อใน สาเหตุการเสื่อมสภาพแตกร่อน เกิดจากการพอกทาสีด้วยวัสดุสมัยใหม่ (สีอะคริลิค) และไม่ประสานกับวัสดุดั้งเดิม และแตกร่อนออกมา และอาจมีปัญหาของความชื้นภายในร่วมด้วย

ต่อมาเจ้าหน้าที่เริ่มลอกทองออกจากองค์พระทั้งหมด จนเห็นสีของเนื้อพระด้านใน โดยเป็นการบูรณะใหม่โดยกรมศิลปากร ที่บริเวณภายในพระอุโบสถหลังใหญ่ วัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ล่าสุด เฟซบุ๊กแฟนเพจ วัดโสธรวราราม วรวิหาร ได้โพสต์ภาพหลวงพ่อโสธรที่กำลังบูรณะใหม่ เป็นรูปหลวงพ่อโสธรช่วงบ่มรัก หลังการลงรักเงาครั้งสุดท้ายจะเข้าสู่กระบวนการบ่มรัก คือ การพักพื้นรักให้พื้นผิวแห้งสนิท เป็นเวลา 20-30 วัน ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก หลังจากนั้นจึงจะเป็นขั้นตอนปิดทองคำเปลว

โดยระบุว่า “ชมความงามหลวงพ่อโสธร ช่วงบ่มรัก ก่อนปิดทอง เพียงแค่หนึ่งเดือนเท่านั้น ช่วงบ่มรักไม่ควรพลาดโดยประการทั้งปวง พระราชภาวนาพิธาน วิ. เจ้าอาวาสวัดโสธรวราราม เมตตาให้เผยแพร่ความงามหลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูปปางต่างๆ ภายในพระอุโบสถ เพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้ โครงการอนุรักษ์พระพุทธรูปหลวงพ่อโสธร และพระพุทธรูป 17 องค์

งานบ่มพื้นรัก ภายหลังการลงรักเงาครั้งสุดท้าย จะเข้าสู่กระบวนการบ่มรัก คือ การพักพื้นรักให้พื้นผิวแห้งสนิท เป็นเวลา 20-30 วัน (ช่วงเวลาวันที่ 1 พ.ย.65 เป็นต้นไป) ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก หลังจากนี้นจึงจะเป็นขั้นตอนปิดทองคำเปลวต่อไป

ทางวัดโสธรวรารามวรวิหาร จึงจัดนิทรรศการ ในโอกาสช่วงเวลาบ่มรัก ก่อนปิดทอง เปิดหน้าประวัติ ตำนาน งานพุทธศิลป์ หลวงพ่อโสธรในงานอนุรักษ์หลวงพ่อโสธร กองโบราณคดี กรมศิลปากร ตามรูปแบบที่ปรากฎ หลวงพ่อโสธรพุทธรูป สมัยอยุธยาตอนต้น แบบอู่ทอง รุ่นที่ 2″

ความเห็นถูกปิด