จ่อยิง “เสี่ยดำ ช่องจอม” เจ้าของค่ายมวยดับคารถตู้ ในงานฉลองพัดยศเจ้าอาวาส

จ่อยิง "เสี่ยดำ ช่องจอม" เจ้าของค่ายมวยดับคารถตู้ ในงานฉลองพัดยศเจ้าอาวาส  จ่อยิง “เสี่ยดำ ช่องจอม” เจ้าของค่ายมวยดับคารถตู้ ในงานฉลองพัดยศเจ้าอาวาส ลูกชายเล่านาทีพ่อตายต่อหน้าต่อตา

ความเห็นถูกปิด