จะหล่อแล้ว “หม่อมเอ็ม” ตลกรุ่นเล็ก ตัดสินใจผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขฟันกรามล่างยื่น

จะหล่อแล้ว "หม่อมเอ็ม" ตลกรุ่นเล็ก ตัดสินใจผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขฟันกรามล่างยื่น  ผ่าตัดขากรรไกรแก้ไขฟันกรามล่างยื่นค่อมฟันบน ซึ่งเจ้าตัวบอกว่าเป็นการตัดสินใจทีใหญ่ที่สุดของชีวิตแต่สุดท้ายก็ผ่านพ้นไปด้วยดี

ความเห็นถูกปิด