คุณมองสิ่งนี้เป็น “วงกลม” หรือไม่? บททดสอบง่ายๆ สะท้อนบุคลิก-มุมมองการเมือง

คุณมองสิ่งนี้เป็น "วงกลม" หรือไม่? บททดสอบง่ายๆ สะท้อนบุคลิก-มุมมองการเมือง  นี่คือวงกลมใช่ไหม…? นักจิตวิทยาชื่อดังกล่าวไว้ว่า เพียงภาพวาดง่ายๆ ภาพเดียว ก็สามารถทายนิสัยได้บางส่วนแล้ว

ความเห็นถูกปิด