ข้อตกลงและเงื่อนไข

อัพเดทล่าสุด: 23 เมษายน 2018

โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน (“ข้อตกลง”,“เงื่อนไขการใช้”) อย่างรอบคอบก่อนที่จะใช้เว็บไซต์ https://thaiasianews.net (“บริการ”) ดำเนินการโดยข่าว (“เรา”“เรา ” หรือ ‘ของเรา’)

การเข้าถึงและการใช้งานในการให้บริการเป็นเงื่อนไขในการยอมรับและปฏิบัติตามข้อตกลงเหล่านี้ เงื่อนไขเหล่านี้นำไปใช้กับผู้เข้าชมทั้งหมดผู้ใช้และอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการ

โดยการเข้าถึงหรือการใช้บริการคุณยินยอมที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับส่วนหนึ่งของข้อตกลงใด ๆ แล้วคุณจะไม่สามารถเข้าถึงบริการ

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

บริการของเราอาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามหรือบริการที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุมโดยข่าว

ข่าวไม่สามารถควบคุมได้มากกว่าและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติของเว็บไซต์ใด ๆ ของบุคคลที่สามหรือบริการ คุณยังรับทราบและยอมรับว่าข่าวจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทางตรงหรือทางอ้อมต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดหรือถูกกล่าวหาที่จะเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหาใด ๆ ดังกล่าวสินค้าหรือบริการที่มีอยู่บนหรือ ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวหรือบริการ

เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ใด ๆ ของบุคคลที่สามหรือบริการที่คุณเข้าชม

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโดยไม่คำนึงถึงความขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมาย

ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้สิทธิหรือบทบัญญัติใดในข้อกำหนดนี้จะไม่ได้รับการพิจารณาสละสิทธิ์ของสิทธิเหล่านั้น หากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดนี้จะจัดขึ้นจะไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับโดยศาลบทบัญญัติที่เหลือของข้อกำหนดนี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ ข้อตกลงนี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับการให้บริการของเราและแทนและแทนที่ข้อตกลงใด ๆ ก่อนเราอาจจะมีระหว่างเราเกี่ยวกับการให้บริการ

การเปลี่ยนแปลง

เราขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของเราในการปรับเปลี่ยนหรือแทนที่ข้อตกลงเหล่านี้ในเวลาใด ๆ หากมีการแก้ไขเป็นวัสดุเราจะพยายามที่จะให้อย่างน้อย 15 วันก่อนที่จะแจ้งให้ทราบเงื่อนไขใหม่จะมีผลใด ๆ สิ่งที่ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงวัสดุจะถูกกำหนดขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเรา แต่เพียงผู้เดียว

อย่างต่อเนื่องโดยในการเข้าถึงหรือใช้บริการของเราหลังจากการแก้ไขเหล่านั้นกลายเป็นมีประสิทธิภาพคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงฉบับปรับปรุงใหม่ ถ้าคุณไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงใหม่โปรดยุติการใช้บริการ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงเหล่านี้โปรดติดต่อเรา