ข่าวดีลำโพง Google Nest หรือ Google Assistant สามารถสั่งทำงานกับ Apple Music ได้แล้ว

อีกระบบคำสั่งหนึ่งที่มีผลกับอุปกรณ์ Internet Of Thing อย่าง Google Assistant ส่วนใหญ่จะเห็นว่าสั่งงานได้เฉพาะของตัวเองเท่านั้น ล่าสุดนี้ สำหรับคนที่เป็นสมาชิกของ Apple Music ตอนนี้พร้อมจะรองรับการสั่งงานของ Google Assistant  ได้แล้ว

Google Nest Audio

โดยก่อนหน้านี้ Google Assistant จะรองรับคำสั่งกับโปรแกรม Streaming ทั้งหมดได้แก่ YouTube Music, Spotify, Deezer, Pandora โดย Apple Music ถือว่าเป็นรายล่าสุดที่จะเป็นต้องเชื่อมต่อผ่าน Application Google Home ถือจะใช้งานได้

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีข้อจำกัดคือได้เฉพาะบางประเทศเช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส เยอรมนี ญี่ปุ่น

Google Nest Mini

ความเห็นถูกปิด