ก้าวไกล ชี้ บขส.เป็นหน่วยรับงบประมาณได้ หาก รบ.จะปรับปรุงหมอชิต2 ก็ตั้งงบได้เลย

“ศิริกัญญา” เผย บขส.เป็นหน่วยรับงบประมาณได้ ชี้หาก ‘รัฐบาล’ จะปรับปรุงก็สามารถตั้งงบประมาณได้เลย ลั่นไม่เกี่ยวกับเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ แต่ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐ

นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นหมอชิต 2 ที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นจึงไม่ได้งบปรับปรุงจากรัฐบาล แต่ถ้ารัฐบาลอยากจะปรับปรุงจะสามารถดึงงบจากส่วนไหนได้ ว่า จริงๆ แล้วสถานะขนส่งหรือ บขส. เป็นรัฐวิสาหกิจอยู่แล้วคือเป็นหน่วยรับงบประมาณได้ เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยของบประมาณเท่านั้นเอง

นางสาวศิริกัญญา กล่าวต่อว่า ถ้าเรื่องนี้เป็นนโยบายของทางรัฐบาลที่จะเกิดการปรับปรุงขนานใหญ่ เพื่อที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนที่เข้ามาใช้บริการให้ดีขึ้น ก็สามารถทำได้เลย โดยการตั้งงบประมาณ

นางสาวศิริกัญญา มองว่า ขนส่งหมอชิต 2 ไม่ใช่ปัญหาในการจะเป็นรัฐวิสาหกิจหรือไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจ เพียงแต่ว่าขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐมากกว่า ว่าจะคำนึงหรือใส่ใจคุณภาพชีวิตของผู้โดยสารหรือผู้มาใช้บริการ บขส.มากน้อยเพียงใด

ความเห็นถูกปิด