กัญชาเสรีต่อไป! สภาผู้แทนฯ โหวตถอนกฎหมายควบคุม ไปปรับปรุงใหม่

สภาผู้แทนราษฎรมีมติเมื่อวันพุธ (14 ก.ย.) ให้ถอนร่างกฎหมายฉบับหนึ่ง ที่มีเนื้อหาควบคุมการบริโภคกัญชาและกัญชง ออกจากการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อไปปรับปรุงเนื้อหาใหม่  ให้รัดกุมมากขึ้น

ร่างกฎหมายดังกล่าวมีกำหนดจะต้องได้รับการลงมติเป็นรายมาตรา หรือที่เรียกว่า วาระ 2 จากทั้งหมด 3 วาระ ในวันดังกล่าว แต่มีผู้เสนอญัตติให้ถอนร่างกฎหมายนี้ออกไปเสียก่อน โดยอ้างว่าเนื้อหาที่ผ่านการพิจารณาในวาระ 1 และจากคณะกรรมาธิการร่างนี้ สร้างความกังวลหลายข้อ หนึ่งในนั้น คือ การใช้กัญชามากขึ้นในหมู่เยาวชน

ขณะเดียวกัน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จากพรรคภูมิใจไทยหลายคน ซึ่งเป็นพรรคที่ชูนโยบายกัญชาเสรีตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งปี 2562 ต้องการให้พิจารณาต่อไป และบอกว่าถ้าต้องการแก้ไขประเด็นใด ก็ทำได้ในการพิจารณาวาระ 2 นี้

อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการออกเสียงในญัตติให้ถอนร่างกฎหมายนี้ออกไป พบว่า เสียงส่วนใหญ่สนับสนุนให้ถอนร่างกฎหมายนี้ไปก่อน เพื่อนำไปปรับปรุงใหม่ ด้วย 198 ต่อ 136 เสียง

เหตุนี้ทำให้ขณะนี้การบริโภคกัญชานั้นมีเพียงกฎหมายไม่กี่กฎหมายที่ใช้ควบคุมอยู่ หนึ่งในนั้น คือ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 และประมวลกฎหมายยาเสพติด ที่ยังให้สารสสกัดจากพืชตระกูลกัญชาที่มีสาร THC (ทีเอชซี) เข้มข้นกว่า 0.2% ของน้ำหนักเป็นสารเสพติดอยู่

ความเห็นถูกปิด