กสทช. จับมือ ปปง. และ ธนาคารพาณิชย์ ตรวจเข้ามเบอร์ Mobile Banking สกัดการเกิดบัญชีม้า

กสทช. จับมือ ปปง. และ ธนาคารพาณิชย์ ตรวจเข้ามเบอร์ Mobile Banking สกัดการเกิดบัญชีม้า  กสทช. บุรณาการกับ ปปง. และ ธนาคารพาณิชย์ ตรวจเข้ามเบอร์ Mobile Banking สกัดการเกิดบัญชีม้า โดยตอนนี้มีผลดำเนินการแล้ว

ความเห็นถูกปิด