กกต.ชักใบแดง-ใบดำแรก “เกศกานดา” ผู้สมัคร สส.ปชป. พร้อมผู้ช่วย ปมแจกเงินซื้อเสียง

กกต.แจกใบแดง-ใบดำแรก ส่งศาลฎีกาฟัน “เกศกานดา อินช่วย” ผู้สมัคร สส.กทม.ปชป. และผู้ช่วยหาเสียง ปมแจกเงินซื้อเสียง พร้อมสั่งดำเนินคดีอาญา

เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เผยแพร่คำวินิจฉัย กกต. ให้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของ น.ส.เกศกานดา อินช่วย ผู้สมัคร สส.เขต 16 กทม พรรคประชาธิปัตย์ และนางดวงฤดี พันธุ์สมตน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ตาม พ.ร.ป. ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส. 2561 มาตรา 73 (1) ประกอบมาตรา 138 วรรคหนึ่ง พร้อมดำเนินคดีอาญากับบุคคลทั้งสอง

หลังไต่สวนแล้วรับฟังได้ว่า ระหว่างวันที่ 17 -19 เม.ย.66 ที่หมู่บ้านร่มทิพย์ ซ.หทัยราษฎร์ ถ.หทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร นางดวงฤดี ผู้ถูกร้องที่ 2 ซึ่งเป็น ประธานหมู่บ้านร่มทิพย์ และเป็นผู้ช่วยหาเสียงของ นส.เกศกานดา ผู้ถูกร้องที่ 1 ได้ไปพบปะและติดต่อผู้ร้องที่บ้านเพื่อหารายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยจะให้เงินคนละ 500 บาทเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ น.ส.เกศกานดา

ต่อมาวันที่ 19 เม.ย. ผู้ร้องได้สนทนาทางโทรศัพท์กับดวงฤดี ขอให้ผู้ร้องจดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งส่งให้แก่นางดวงฤดี แล้วจะให้เงินแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรายชื่อละ 500 บาท พร้อมทั้งพูดขอให้ลงคะแนนให้แก่ น.ส.เกศกานดา ซึ่งปรากฏตามคลิปบันทึกเสียงการสนทนา จากนั้นวันที่ 22 เม.ย. ผู้ร้องได้ส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้แก่นางดวงฤดี จำนวน 4 รายชื่อ ผ่านทางแอปพลิเคชั่นไลน์

โดยนางดวงฤดีแจ้งว่าให้มารับเงินสัปดาห์หน้า และวันที่ 25 เม.ย.66 นางดวงฤดีให้เงิน 2,000 บาท แก่ผู้ร้องเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ น.ส.เกศกานดา ซึ่งปรากฏวีดีโอคลิปบันทึกเหตุการณ์ที่นางดวงฤดีเดินมาให้เงินแก่ผู้ร้องบริเวณรั้วหน้าบ้านของนางดวงฤดี

เมื่อพิจารณาพยานหลักฐานดังกล่าวแล้วเป็นการสนทนาเกี่ยวกับการจดรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยจะให้เงินแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคนละ 500 บาท เพื่อจูงใจให้ลงคะแนนให้กับ น.ส.เกศกานดา ไม่ได้ปรากฏว่ามีการสนทนาเกี่ยวกับผู้สังเกตการณ์เลือกตั้งแต่อย่างใด

อีกทั้งในวันเลือกตั้งผู้ร้องก็ไม่ได้ไปทำหน้าที่ผู้สังเกตการณ์เลือกตั้ง อีกทั้งนางดวงฤดีให้ถ้อยคำรับ ว่าคลิปบันทึกเสียงและวีดีโอคลิปประกอบคำร้องเป็นเสียงของตนเอง

ส่วน น.ส.เกศกานดา ให้ถ้อยคำว่านางดวงฤดีเป็นผู้ช่วยหาเสียงของตนเอง มีหน้าที่แจกเอกสารแนะนำตัวผู้สมัครและร่วมเดินหาเสียงเลือกตั้งกับตน โดยในช่วงเวลาที่ตนไม่ได้หาเสียงเลือกตั้งจะให้นางดวงฤดีหาเสียงเลือกตั้งเอง แสดงให้เห็นว่าบุคคลทั้งสอง รู้จัก สนิทสนมกันเป็นอย่างดี

โดยในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง นางดวงฤดี มีหน้าที่แจกแผ่นพับแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งและเดินหาเสียงเลือกตั้งร่วมกับ น.ส.เกศกานดา และในช่วงที่ น.ส.เกศกันดา ไม่ได้หาเสียงเลือกตั้งก็จะให้นางดวงฤดีหาเสียงเลือกตั้งเอง ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของ น.ส.เกศกานดา และนางดวงฤดี จึงไม่อาจหักล้างพยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวน

กรณีจึงปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า น.ส.เกศกานดา ก่อหรือสนับสนุน หรือรู้เห็นเป็นใจให้ นางดวงฤดี ซึ่งเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้เงินดังกล่าวแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเอง ซึ่งเป็นการทุจริตการเลือกตั้งอันเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง สส.2561 มาตรา 73(1) ประกอบมาตรา 138 วรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ผลการเลือกตั้ง สส.กทมเขตเลือกตั้งที่ 16 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ น.ส.เกศกานดา ไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม

ทั้งนี้ คำวินิจฉัยของ กกต. ยังได้สั่งให้มีการกันผู้ร้องในคดีนี้ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการติดต่อจากนางดวงฤดี ให้จดรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดีตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยกกต. 2560 มาตรา 46 ประกอบระเบียบ กกต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการกันบุคคลไว้เป็นพยานโดยไม่ดำเนินคดี 2563 ข้อ 5 และข้อ 6 ด้วย

ความเห็นถูกปิด